Home

Nederlands Gereformeerde Kerk Wieringermeer

   
          Het Kompas is een ANBI geregistreerde instelling.
               Voor informatie: klik op onderstaande link.
          


Iedere zondag Dienst om 10.00 uur
 
 Rooster inzameling producten Voedselbank
 
Volgende Ontmoetingsdiner 
   14 juni in de Meerbaak in Middenmeer
   21 juni in het Kompas in Wieringerwerf 
  
De Nederlands Gereformeerde Kerk Wieringermeer "Het Kompas" is een kleine maar zeer actieve gemeente wat zichtbaar is met "Het Ontmoetingdiner" wat 1x per maand wordt gehouden voor alleengaanden, mensen die niet de mogelijkheden hebben om eens buiten de deur te eten, of mensen die contact zoeken met anderen. Een team van vrijwilligers zoals koks, gastvrouwen / -heren, afwassers e.d. staat iedere maand weer met enthousiasme klaar voor deze druk bezette avonden. Vanaf de maand september zijn er ook gespreksgroepen actief waarbij we een boekje behandelen als leidraad. Ook wordt er een spelletjes avond, en een gemeentedag georganiseerd.  De diensten van onze gemeente worden gehouden op iedere zondagmorgen om 10.00 uur. Om de week is er na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.Gemaakt door Ineke de Roos, 
in quilt techniek

 

                            Kanselkleed

De donkere kleur van de achtergrond duidt dat alles in duisternis gehuld was door de zondeval. Gelukkig heeft God ons niet aan ons lot overgelaten, maar heeft Hij alles omsloten door het bloed van zijn Zoon, onze Heiland.

Daarom mag al onze aandacht ook zijn voor het uitzicht op het lichte gedeelte,het LICHT. Ons uitzicht op het kruis. Het lijden en sterven van Jezus, Zijn opstanding uit de dood. Zo mogen we dag aan dag beschenen worden door Zijn liefde, uitgebeeld in de oranje zon, van waaruit de gouden draden over heel de wereld gaan.

De losse stukken beelden de landerijen uit van de Wieringermeer als je er vanuit de lucht naar kijkt. De kleuren van de glas-in-lood-ramen komen weer terug in die stukken landerijen. Ook verwijzen de losse stukken naar een ieder van ons. Allemaal verschillend. Toch bij elkaar gehouden, doordat we allemaal ons heil verwachten van Jezus.